Гарантійне обслуговування


Автогазсервіс

«LPG Center»

ПП «ГЛАДІАТОР» м. Ужгород

 

УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Придбане Вами газобалонне обладнання увібрало в себе величезний досвід та знання інженерів та спеціалістів виробника з тим, щоб зробити його максимально надійним та зручним в експлуатації.

Перед початком експлуатації радимо Вам уважно ознайомитися з встановленим обладнанням, особливостями експлуатації та обслуговування автомобіля, які вказані у рекомендаціях до газобалонного обладнання.

Виробник надає гарантію на ГБО , окрім виключень прописаних  нижче.

Для того щоб скористатися гарантією, необхідно звернутися до автогазервісу «LPG Center» ПП «Гладіатор»,  м. Ужгород (надалі  СТО  «LPG Center») де було встановлено газобалонне обладнання (надалі   ГБО).

Для збереження права скористатися гарантією, споживач зобов’язаний регулярно та вчасно,  згідно з регламентом встановленим у сервісній книжці «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН»   документації СТО «LPG Center», надавати автомобіль для проведення технічного обслуговування, огляду та діагностики ГБО.

 УВАГА! Гарантійне обслуговування надається тільки за наявності оригіналу сервісної книжки «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН» СТО «LPG Center».

УВАГА! При відсутності у сервісній книжці «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН» СТО «LPG Center»відміток, що підтверджують своєчасне виконання операцій по технічному обслуговуванню, діагностиці та ремонту ГБО автомобіля в Сервісу -  LPG Center,  є підставою для зняття данного обладнання автомобіля  з гарантії.

 

 1. 1.       Гарантійне обслуговування (ремонт або заміна) газобалонного обладнання виробництва фірми ALEX (Польша) «OPTIMA» змонтованого на СТО «LPG Center» 24 місяці та/або 40 000 км. (станом на 01.01.2016)

 - Гарантійний термін експлуатації може змінюватися з плином часу за рішенням Виробника (Продавця)

- Для різних моделей бренду умови гарантії можуть відрізнятись.

         2.     Що не покривається гарантією

Гарантія обмежена тільки дефектами виробничого характеру та не розповсюджується на наступні випадки:

 • На роботи з регулювання, необхідність яких виникла між регламентними технічними обслуговуваннями, чистку, змащування, балансування, проточку, заміну або долив всіх видів мастил, змазок, експлуатаційних рідин, якщо тільки це не є необхідним при проведенні гарантійного ремонту автомобіля.
 • роботи з профілактичного обслуговування
 • витратні матеріали одноразового використання та інші, що піддаються зносу та руйнуванню при нормальній експлуатації:експлуатаційний знос та природна зміна стану деталей, що виникають в наслідок виконання ними своїх функцій:
  • всі типи фільтрів;
  • газові форсунки;
  • гумотехнічні вироби (шланги);
  • зливні та заправні різьбові пробки та ущільнюючі кільця;
  • плавкі запобіжники;
  • рідини: паливо;
  • кріплення;

Несправності та пошкодження, які виникли внаслідок:

 • несвоєчасного усунення інших несправностей;
 • у результаті використання не рекомендованих Виробником експлуатаційних палива;
 • пошкодження , що виникли внаслідок помилкових дій при керуванні автомобілем;
 • пошкодження , що виникли внаслідок неакуратного керування на нерівностях доріг, що супроводжується ударними навантаженнями на деталі автомобіля;
 • перевищення можливостей автомобіля;
 • використання у змаганнях або місцях, не придатних для руху транспорту;
 • використання неоригінальних запасних частин, проведення обслуговування або ремонту станціями технічного обслуговування, які не є уповноваженими Сервісом -  LPG Center.

Гарантія не поширюється на прямі та непрямі витрати, пов’язані з неможливістю використати несправний автомобіль, транспортування, паливо, телефонні переговори, втрати часу, доходів та інші комерційні або моральні збитки.

УВАГА!  Величина витрати палива та інтенсивність зносу деталей автомобіля залежить від умов експлуатації, режиму руху та прийомів керування автомобілем, і самі по собі не вказують на наявність несправностей систем газобалонного обладнання автомобіля та двигуна.

          3.       Умови припинення гарантії

Споживач втрачає право гарантії на автомобіль в наступних випадках:

 • порушення правил експлуатації автомобіля і вимог виробника, викладених у  книжці «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН»   сервісної документації ;
 •  використання у спортивних змаганнях;
 •  у  випадку  переобладнання автомобіля в учбових цілях;
 • нехтування  плановим технічним обслуговуванням;
 • значним (більше ніж 500 км) перепробігом між плановими технічними обслуговуваннями або не проведення технічного обслуговування та діагностики терміном більш ніж 6 місяців із дня останнього зафіксованого у Сервісній книжці технічного обслуговування;
 • примусова зміна показань загального пробігу автомобіля, а також у випадку несанкціонованого демонтажу та розбирання комбінації приладів;
 • проходження техобслуговування та ремонту, або встановлення будь-яких додаткових пристроїв та систем газобалонного обладнання не у СТО -  «LPG Center»;
 • при пошкодженнях, в тому числі в результаті дорожньо6транспортних пригод, якщо потребується ремонт або заміна основних агрегатів газобалонного обладнання.

        4.     Правила та терміни проведення гарантійного ремонту

Підставою для виконання гарантійного ремонту автомобіля є заява споживача, або уповноваженої ним особи, що складається у довільній формі та має містити опис недоліку та вимоги по його усуненню, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та місця проживання Власника.

СТО -  «LPG Center» зобов’язаний протягом трьох діб розглянути таку Заяву (Заява вважається дійсною, тільки при наявності автомобіля).

На підставі огляду автомобіля представниками СТО -  «LPG Center» складається акт з висновком про наявність чи відсутність гарантійного випадку, який обов’язково підписується Споживачем.

Якщо Споживач не задоволений висновками які зазначені у рекламаційному акті  , Споживач має право вимагати направлення автомобілю на експертизу до Київського  науково-дослідного інституту судових експертиз. У  такому  випадку експертиза буде проводиться за рахунок СТО -  «LPG Center».

Якщо в результаті експертизи буде доведено, що висновки у Рекламаційному Акті відповідають дійсності, або  недоліки виникли внаслідок порушення Споживачем правил та норм, визначених в експлуатаційній документації, Споживач  зобов’язаний відшкодувати СТО -  «LPG Center» витрати на виконання експертизи.

Під час приймання автомобіля на гарантійний ремонт СТО -  «LPG Center» у присутності Споживача, або особи уповноваженої ним, перевіряє  технічний стан автомобіля, його укомплектованість, наявність видимих пошкоджень чи пошкоджень на поверхні авто, заводський номер, дату виготовлення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля або тимчасовий реєстраційний талон, книжку «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН»   сервісної документації СТО -  «LPG Center».

Після виконання робіт із гарантійного ремонту СТО -  «LPG Center» робить відмітку в книжці «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН»   сервісної документації СТО -  «LPG Center» про проведення гарантійного ремонту із зазначенням номера й дати оформлення наряд-замовлення, згідно з яким було виконано гарантійний ремонт, та у присутності Споживача проводить перевірку відповідності споживчих властивостей автомобіля на предмет усунення недоліку, з приводу якого звертався Споживач.

Споживач  підписом у наряд-замовленні та  Акті приймання передачі підтверджує виконання гарантійного ремонту та отримання автомобіля.

Гарантійний термін експлуатації на автомобіль подовжується на час перебування автомобіля в гарантійному ремонті.

УВАГА! Втрата книжки «ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН»   сервісної документації СТО -  «LPG Center» є втратою усіх гарантійних прав з боку Споживача та обов’язків з боку СТО -  «LPG Center».

 

Ознайомлений __________________   ____________________________

                                                                                                                                                                                                                                                   Дата / підпис                                               П.І.Б.

З повагою Директор ПП «Гладіатор» -  LPG Center.